Mallorca
al plat

Mallorca al plat neix amb l’objectiu de transformar els menjadors escolars cap a un model basat en el consum de productes ecològics i locals.

Participants

Mallorca al plat aglutina tots els actors implicats en el procés d’acompanyar en el canvi de model dels menjadors escolars: sector primari, sector educatiu i sector de restauració col·lectiva.

Actuacions

El projecte Mallorca al plat coordina cultius i redissenya els menús de les escoles i, sensibilitza la comunitat educativa mitjançant materials i activitats didàctiques.

Recursos

La comunitat educativa com les famílies, docents o el personal de cuina disposen d’un seguit de recursos digitals per informar-se i participar de les diferents activitats de Mallorca al plat.

Finançat amb el fons de l’Impost del Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears