Actuacions

El projecte es divideix en dos lots d’actuacions. Per una banda, un conjunt d’accions per coordinar cultius i redissenyar els menús de les escoles i, per l’altra, l’elaboració de materials de sensibilització i organització d’activitats didàctiques entre la comunitat educativa de cada centre.

Coordinació i planificació de cultius:

Sensibilització de la família educativa: